Blackjack

Blackjack

Blackjack är ett kortspel som spelas med 52 kort i en vanlig kortlek. Ibland används fler än en kortlek, med det saknar betydelse för hur man spelar. Reglerna är desamma. I Blackjack spelar man mot huset. Det kan förekomma fler spelare i varje omgång, men samtliga spelare spelar alltid mot huset och aldrig mot varandra. Enda gången man spelar mot varandra är i vissa turneringar, men de pratar vi inte om i denna artikel.

Spelet börjar med att en givare delar ut var sitt kort till samtliga spelare och till huset följt av ytterligare var sitt kort till spelarna. Ibland, beroende på vilket sorts Blackjack man spelar, kan också huset få ett till kort. Isåfall ligger det med baksidan upp. Om det inte delas ut något andra ’hålkort’ till givaren kallas spelet för Europeiskt. Annars brukar det kallas för Amerikansk Blackjack. Samtliga andra utdelade kort placeras öppna så att alla kan se dem. Varje spelare har alltså två öppna kort och huset ett. Nu ska i tur och ordning varje spelare göra sina val. Det gäller att efter varje runda har ett högre värde på sina kort än givaren men aldrig över 21. Om givaren har fått över 21 när rundan är slut vinner alla spelare som inte själva hade över 21. 21 är alltså maxgränsen för hur högt det tillåtna värdet på en hand kan vara. Alla som kommer över detta värde spricker och är ute ur spelet. Blackjack brukar ibland också kallas för just 21.

Om dina två första kort har värdet 21, har du fått Blackjack!

Om man får 21 på sina två första kort har man fått Blackjack, vilket ofta utbetalas med ett högre värde än en vanlig vinst. Samtliga vanliga vinster utbetalas med lika mycket som man satsat. Så har man satsat 50 kronor och vinner får man tillbaka sin insats plus 50 kronor i vinst. Har man fått Blackjack för man istället tillbaka 75 kronor plus insatsen, men det kan variera på vissa spel.

Du kan läsa en utförlig guide om hur man spelar Europeisk Blackjack här.

Valen man har som spelare under sin omgång är dubbla, splitta, nytt kort eller stanna. Ibland tillåts även att ge upp eller att ta försäkring. Dubbla betyder att man lägger in en lika stor insats som den första samt får ett kort till. Man brukar endast få ett till kort efter en dubbling. När man splittar delas handen i två högar och man gör ytterligare en insats. Man kan endast splitta om man har par på hand, och ibland får man endast splitta vissa par. Att stanna betyder att man är nöjd med sin hand och då fortsätter spelet till nästa spelare, och om man är ensam vid bordet eller är sista spelaren i rundan går spelet till huset som då gör sina val. Att dra nytt kort betyder förstås att man drar ett nytt kort till sin hand.

När samtliga spelare har gjort sina val är det givarens tur att dra kort till husets hand. Här gäller alltid bestämda regler. De vanligaste reglerna är att givaren måste dra ett nytt kort så länge denna har under 17. Givaren måste också stanna om denna har 17 eller mer.

Kortens värden

Alla kläda kort, det vill säga knekt, dam och kung har värdet 10 och alla Ess har värdet 1 eller 11. Alla andra kort har sitt vanliga värde. Om en hand inkluderar ett Ess kan handen ha två värden och kallas då för en mjuk hand.

468 ad